จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.กาบเชิง
จำนวนเงินงบประมาณ :
429,070.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
429,070.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท
บจก.วงศ์สกุล ไพพ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,193.00 บาท
บจก.จีเอ็มอี เทค เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421,537.20 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/85/2563
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:19:33