จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานซ่อมแซมสัญญาณโจรกรรมสายไฟและระบบกล้องวงจรปิด ที่สถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำอ่างฯหนองค้อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
160,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
160,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 160,500.00- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช.39/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 09:00:24