จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งราวกันตก สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
711,550.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
711,716.45 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลกลกิจ 695,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี พร็อพเพอร์ตี้(1118) 606,100.00 บาท
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 661,866.65 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค 655,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ 695,555.00 บาท
กรวิรัตน์ มีเดีย 556,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
กรวิรัตน์ มีเดีย 556,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช.40/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 20:22:05