จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,223,010.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,210,306.79 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด 951,230.00
2.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 968,022.90
3.บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,052,400.38
4.เอ็น.อี.ที.คอนสตรัคชั่น 2019 1,059,190.86
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,089,000.00
6.บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด 1,139,999.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด 951,230.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 16:56:41