จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
175,436.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
175,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 175,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นครศรีทวีวัฒน์
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.30/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-18 11:36:40