จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 (ชุมชนนันทปัญญา) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,595,156.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,573,115.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมล การโยธา 1,170,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,274,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 1,280,000.00
4.บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด 1,345,666.00
5.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 1,400,000.00
6.บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด 1,553,115.00
7.บริษัท รัตนสินธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,570,813.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมล การโยธา 1,170,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 13:51:41