จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดรับ - ส่งข้อมูลระบบ Real Time เพื่อรับ-ส่งน้ำระหว่าง กปภ.สาขาอ่างทอง - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ
จำนวนเงินงบประมาณ :
620,106.45 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
584,878.89 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 357,000.00
2.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 368,500.00
3.บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด 389,041.25
4.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด 447,260.00
5.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 467,903.00
6.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 500,000.00
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์สุวรรณ 527,000.00
8.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 579,321.67
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 357,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 13:57:09