จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,469,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,468,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 955,000.00.- บาท
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,449,999.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,135,099.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 957,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา 23/04/2563 ราคาที่เสนอ 1,245,000.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,030,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,039,990.00.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคา 955,000.00.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช.37/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 20:32:39