จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.วรรณวิสา หาญชิงชัย โครงการ หมู่บ้านเอนกอนันต์แลนด์แอนเฮ้าส์ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
171,730.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
171,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดเทพ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดเทพ
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.28/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 16:30:54