จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนหลังวัดแจ้งลำหินทางด้านทิศเหนือ ม. 17 - 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,765,160.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,728,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 5,695,000. บาท
2.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 5,720,000.00 บาท
3.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 5,712,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเสนอต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 17:51:30