จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง และหน่วยบริการเมืองเก่า (กปภ.สาขาสุโขทัย)
จำนวนเงินงบประมาณ :
320,507.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
320,507.80 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 320,507.80 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 16/2562
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:47:51