จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
856,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
686,040.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท รักษาความปลอดภัยสันติราษฎร์ จำกัด เสนอราคา 674,100.- บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป เสนอราคา 684,000.- บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัยทรัพย์อุดม จำกัด เสนอราคา 685,800.- บาท
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยแอสเซทลอว์ จำกัด เสนอราคา 719,400.- บาท
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด เสนอราคา 719,990.- บาท
6. บริษัท รักษาความปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว การ์ด จำกัด เสนอราคา 750,000.- บาท
7. บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด เสนอราคา 822,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัยสันติราษฎร์ จำกัด ราคาที่ตกลง 674,100.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.25/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 17:13:02