จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนเงินงบประมาณ :
502,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
502,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 438,700.-
2. สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ 491,130.-
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด 499,962
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 07:26:53