จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
394,830.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
390,870.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สขาปักธงชัย 15/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 19:11:39