จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 4,6,7,8 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,380,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,380,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) 1,370,000
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 1,378,000
หจก.เพชรบุรียุทธนาก่อสร้าง 1,382,041.17
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) 1,370,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/167/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-20 11:27:52