จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ซีเค-ฟูดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 114/7 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.72/61
จำนวนเงินงบประมาณ :
112,819.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
112,819.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.สุขเกษม 2513 112,819.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุขเกษม 2513 112,819.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.22/62
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 10:30:20