จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
929,786.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
929,786.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ธนเจริญมั่นคง ราคาที่เสนอ 529,000.-
2. บจก. ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 ราคาที่เสนอ 638,000.-
3. บจก.ทีวาย ตะวันออก ราคาที่เสนอ 680,000.-
4. หจก. ธนกรธารา ราคาที่เสนอ 697,000.-
5. หจก.บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง ราคาที่เสนอ 697,640.-
6. หจก.ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 727,600.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ธนเจริญมั่นคง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.6/2562
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 14:18:58