จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
697,855.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
697,855.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.ธนกร ธารา ราคาที่เสนอ 439,000.-
2. บจก.ทีวาย ตะวันออก ราคาที่เสนอ 558,000.-
3. หจก.บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง ราคาที่เสนอ 620,600.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนกร ธารา
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.9/2562
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:19:09