จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 9 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,047,530.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
864,650.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.แอม วอเตอร์ไลน์ เสนอราคาเป็นเงิน 577,800.- บาท
2.หจก.ทรัพย์ มงคล เจริญกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 580,000.- บาท
3.หจก.ฐิติพันธ์การโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 596,000.- บาท
4.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน 599,400.- บาท
5.บจก.ทรีกนก เทรดดิ้ง เสนอราคาเป็นเงิน 800,000.- บาท
6.หจก.พังงาสรรพกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 850,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.แอม วอเตอร์ไลน์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/25/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 08:11:19