จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,989,552.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,989,552.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ธนเจริญมั่นคง ราคาที่เสนอ 1,085,000.-
2. หจก.ป.วิไล ราคาที่เสนอ 1,260,000.-
3. หจก.ปานะโชค พานิช ราคาที่เสนอ 1,320,000.-
4. หจก.เปรมศรี 2000 ราคาที่เสนอ 1,340,000.-
5. หจก.บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง ราคาที่เสนอ 1,369,600.-
6. บจก. บี เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,389,389.-
7. บจก. กฤษณรักษ์ ราคาที่เสนอ 1,670,000.-
8. บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค ราคาที่เสนอ 1,989,552.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ธนเจริญมั่นคง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.60/2561
วันที่ทำสัญญา :
12 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:54:12