จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
76,989,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
82,378,337.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ธิติกร 74,800,000.-, หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 69,800,000.-, หจก.สุวินัยก่อสร้าง 64,280,000.-, กลุ่มหจก.124 คอนสตรัคชั่น และหจก.แม่น้ำโขงการโยธา 68,480,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุวินัยก่อสร้าง 64,280,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 15:39:40