จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน สผ.เขาสมิง-แสนตุ้ง กปภ.สาขาตราด
จำนวนเงินงบประมาณ :
428,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
428,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 427,946.50 บาท
บริษัท คงพัฒน์สานนท์ จำกัด เสนอราคา 449,400 บาท
หจก.ควินเทค เสนอราคา 454,750 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1-ตร./20/2565
วันที่ทำสัญญา :
31 ม.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 09:23:05