จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนป๊อกแป๊ก - สันมะค่า ระหว่าง กม.5+769 - กม.10+800 ด้านซ้ายทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,543,220.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,526,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,500,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 4,523,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง 4,525,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,500,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 13:44:38