จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.26+314 - กม.26+810 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+058 - กม.26+810 ด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,740,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,740,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,730,000.00
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 4,735,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 4,737,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด 4,730,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/112/2565
วันที่ทำสัญญา :
9 ส.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 12:13:44