จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ 2559
จำนวนเงินงบประมาณ :
903,137,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
860,494,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ราคาที่เสนอ 653,600,000.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ราคาที่เสนอ 666,000,000.- บาท
3. บริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 675,000,000.- บาท
4. บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 718,398,000.- บาท
5. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 725,460,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-10 17:03:04