จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท สายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอน 2) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,978,880.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,978,880.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.บี เทรดดิ้ง 2,980,000
2.บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง 2,998,370.00
3.บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น 2,978,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/38/2561
วันที่ทำสัญญา :
24 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-11 10:07:40