จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
206,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
220,420.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.กัปตัน การประปา เสนอราคา 220,420.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.กัปตัน การประปา เสนอราคา 220,420.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.06/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 10:15:26