จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ แยกบ่อหว้าทางไปคลองชลประทาน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
จำนวนเงินงบประมาณ :
749,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
477,528.14 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ( เวลาเสนอราคา 08:59:12.007 ) 353,000.00
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:20.534 ) 378,800.00
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:40:36.536 ) 389,528.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:29:13.592 ) 3,980,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ( เวลาเสนอราคา 08:59:12.007 ) 353,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/109/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 16:23:39