จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 – บ้านพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,622,680.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,622,680.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัยย เสนอราคา 7,460,040.00 บาท
2.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 7,500,000.00 บาท
3.หจก.แม่น้ำโขงการโยธา เสนอราคา 7,510,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัยย เสนอราคา 7,460,040.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/16/2564
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 16:46:04