จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนเมืองหมี - บ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,974,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,974,150.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 1,290,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 1,448,780 บาท
3.หจก.อุดรณัฐกานต์ ก่อสร้าง 1,640,000 บาท
4.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,669,200 บาท
5.บจก.ครอบครัวเดียวกัน 1,700,000 บาท
6.หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 1,750,000 บาท
7.บจก.พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น 1,800,000 บาท
8.บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,878,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง 1,290,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 17:02:49