จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,508,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,502,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา
1,458,000.00
-บริษัท ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำกัด
1,489,000.00
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา
1,530,000.00
-บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1,624,000.00
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์
1,914,600.00
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง
1,989,100.00
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวสหกิจ การก่อสร้าง
2,000,000.00
-บริษัท เอ.พี.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
2,007,743.00
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ การโยธา
2,102,000.00
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004)
2,255,000.00


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา
1,458,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุดและต่ำกว่าวงเงินราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/86/2561
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-11 13:26:27