จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
22,880,880.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
22,880,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
-หจก.เจริญยิ่งยง 19,300,000
-บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ฯ 19,060,000
-หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 19,090,000
-หจก.บางน้องสถาปัตย์ 19,260,000
-บจก.เอ็ม-ซายน์ 18,304,000
-บจก.เขาขวางเจริญศรี 20,030,000
-หจก.ส.กิติกาญจน์ 16,990,000
-บจก.บีเทรดดิ้ง 16,999,222
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สกิติกาญจน์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/194/2561
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-17 14:05:02