จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง หมู่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,996,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,990,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:46:43.385 ) 2,125,490.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 14:38:57.657 ) 2,140,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:20:37.892 ) 2,187,200.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:56:14.913 ) 2,262,300.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:54:15.980 ) 2,279,100.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 12:53:17.269 ) 2,301,888.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:15:29.892 ) 2,380,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า ( เวลาเสนอราคา 16:22:21.596 ) 2,450,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.จันทร์นที (2549)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/65/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 11:28:51