จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ 9 ตำบลหินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,825,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,820,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:41:26.388 ) 3,352,549.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า ( เวลาเสนอราคา 16:05:19.172 ) 3,469,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 14:56:18.738 ) 3,570,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:53.859 ) 3,582,200.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:20:32.367 ) 3,690,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 12:58:20.358 ) 3,710,888.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเนตร วิศวกรรม ( เวลาเสนอราคา 13:12:20.898 ) 3,741,135.16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:16:43.395 ) 3,979,330.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 15:58:25.275 ) 4,209,900.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:42:15.505 ) 4,579,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:41:26.388 ) 3,352,549.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/64/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 11:42:28