จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) ตั้งแต่ กม.1+350 ถึง กม.2+535 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
12,191,580.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
12,191,905.82 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 12,130,000.00
บริษัท มะลิทอง จำกัด 12,090,000.00
บริษัท อินทนา คอนสตรัคชั่น จำกัด 12,100,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 12,150,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท มะลิทอง จำกัด 12,000,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/015/2564
วันที่ทำสัญญา :
4 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-26 11:31:56