จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่างกม.33+872-กม.34+650 กม.34+750-กม.35+100 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,743,030.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,740,890.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ดุซงฌอมุสลิมวัสดุก่อสร้าง เสนอ 1,740,533.95
บจ.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอ 1,740,774.00
บจ.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น เสนอ 1,739,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น ราคาที่ตกลง 1,733,400.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-06 10:43:43