จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล กม.51+304.000 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,320,210.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,320,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 3,280,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 3,292,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 3,317,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 3,280,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/30/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 09:45:51