จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 ก.ม.38-080 LT (ขาออก) จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
9,084,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,080,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 8,930,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9,004,050.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 9,073,600.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 8,930,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/29/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 09:42:24