จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,499,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,467,674.55 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 4,455,000.00
บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 4,460,000.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,447,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,420,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 13:48:46