จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ช่วงถนนสายเพชรเกษม – ท่าข้าม หมู่ที่ 2 , 8 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,450,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,450,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ตี๋ธุรกิจ ราคาที่เสนอ 1,420,000.-
หจก.สมหมายค้าไม้ ราคาที่เสนอ 1,425,240.-
หจก.โกยทองก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,430,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ตี๋ธุรกิจ ราคาที่เสนอ 1,420,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/25/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 15:31:18