จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข สพ. 3087 ระหว่าง กม. 3+200 ถึง กม. 5+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,028,270.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,020,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,009,000.-
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ ราคาที่เสนอ 1,019,000.-
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 1,020,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,009,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/24/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 13:58:11