จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนเงินงบประมาณ :
735,090.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
735,090.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 733,000 บาท
2.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 735,000 บาท
3.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 734,020 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 733,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/4/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 14:24:27