จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,683,821.68 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,683,821.68 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด 2,517,768.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด 2,851,596.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3,029,400.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ปานะโชค การ์ด จำกัด 3,057,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี โอ ที อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3,400,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จำกัด 3,459,321.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด 3,523,600.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส 3,550,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด 3,603,631.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด 3,649,994.58 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 17:21:32