จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด ต.ธรรมศาลา อ.เมือง , นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
480,430.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
480,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 476,150.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 6 /2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 13:49:10