จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณเชื่อมต่อซอยปล่องเหลี่ยม 1 ถึงซอยปล่องเหลี่ยม 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,999,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:51:43.088 ) 1,230,000.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:32:38.895 ) 1,230,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:36:15.739 ) 1,384,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 14:14:48.072 ) 1,388,888.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:10:04.715 ) 1,455,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:29:16.519 ) 1,479,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:15:48.561 ) 1,513,596.60
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:11:02.137 ) 1,759,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:51:43.088 ) 1,230,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้เสนอราคาเป็นรายแรกเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเท่ากันสองราย
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/26/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 15:25:14