จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอนเขาทราย-ฆะมัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน)
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,671,382.46 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,671,382.46 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 4,650,000.00
บริษัท บีเทรดดิ้ง จำกัด 4,663,000.00
บริษัท มหาธนุ จำกัด 4,670,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด 4,650,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสอนราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/41/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 09:57:31