จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 สายนากระแซง ถึง เดชอุดม ถึง วารินชำราบ ถึง อุบลราชธานี (ช่วงสะพานเสรีประชาธิปไตย ถึง วารินชำราบ) กปภ.สาขาอุบลราชธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,467,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,467,700.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 4,278,930.00 บาท
2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 4,789,000.00 บาท
3.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 4,900,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 4,940,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 4,278,930.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ และราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/8/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 15:02:12