จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1943
4 คัดเลือก 432
5 เฉพาะเจาะจง 5572
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 39
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) อัตราสูบ 12.5 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 เมตร จำนวน 3 เครื่อง 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง - ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส1/2564 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/9/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 21/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชน หมู่ 3 และชุมชน หมู่ 4 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36-ทล.331 และ ทล.36 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 10/2564 จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 6 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม. 123+915 - กม. 126+925 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/2/2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 1 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/3/2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 2 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, น่าน และท่าวังผา 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/4/2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 4 ม.ค. 2564
กองจัดหา - เช่าเครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 34 เดือน 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้นกำลังดีเซลสำรองกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว รหัสสินทรัพย์ 1773471 และ 1773472 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/12/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/11/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/15/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีสะเกษ – (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) – (บึงบูรพ์) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - กันทรารมย์ - ห้วยทับทัน – บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.4/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงข่อย หมู่ 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 30 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเลย 2/2564 งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชั่วคราว (ซอยตรงข้าม สนง.วัฒนธรรม) หมู่ 7 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 9/2564 จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายเอกพล เสถียรสุวรรณ ม.9 ตงอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 30 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.995/64 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.บลูทาวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฉนดที่ 106174 ถ.ศรีตรัง ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 30 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๔,๘๗๗ ขวด 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด 29 ธ.ค. 2563