จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาวัฒนานคร 07/2564 จ้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ขนาด 300 มม. บริเวณก่อนข้ามสะพานคลองยาง ถ.ทางหลวง หมายเลข 33 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปลาม้า ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 35/2564 งานจ้างเหมาเปลี่ยนประตูน้ำกันกลับลิ้นปีกผีเสื้อ ขนาด 400 มม. สถานีจ่ายน้ำชลบุรี 24 มี.ค. 2564
กองจัดหา - จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กปภ. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ ๓๐ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๓๑ 24 มี.ค. 2564
กองจัดหา - วัสดุวิเคราะห์น้ำ จำนวน ๒ รายการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด ๖๕% จำนวน ๒๐๐ ถัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.10/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย)(กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/66/2564 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมลานจอดรถ กปภ.สาขาปากช่อง 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ. 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านเนตรประไพร 101 (เฟส 2) ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 35/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ชุมชุนเสริมสันติ บริเวณซอยเสริมสันติ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ตามสัญญาเลขที่ กปภ.ข.7/197/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ตอน 3 ระหว่าง กม.90+400-กม.93+800 กปภ.สาขาบางคล้า 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่ อำเภอสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร่(บางส่วน) 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RTM04BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM10BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/71/2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 140 ลบ.ม./ชม. เป็น 240 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาเขมราฐ 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 88/2564 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3374 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสงขลา จ.1865/64 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.178+377 - กม. 178+568 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-ต.พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+000 ถึง 90+400 (บริเวณแยกบางคล้า) กปภ. สาขาบางคล้า 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/16/2564 งานปรับปรุงถังตกตะกอน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 64037185488 งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ ๑ และ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 มท55520/ งานจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ชนิด Portable (portable ultrasonic flow meter) 19 มี.ค. 2564