จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9921
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 74/2565 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนข้างร้านดวงสโตน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย ที่ 21/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณโรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายอาภากรณ์ หงษ์ยิ้ม โฉนดที่ดินเลขที่ 64311 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5, 7 ต.ท่าช้าง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนางกรจงกล ยิ้มสละถึงบริเวณบ้านนางประภัสรา พูลผล จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสิทธิชัย แดงคำ ถึงบริเวณบ้านนางศิรินุช ยินดี ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3/2565 งานดูดตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน สถานีจ่ายน้ำเขาสำโรง สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม กปภ.สาขาสงขลา จำนวน 9 ถัง 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาวัฒนานคร 12/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมางานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่ กปภ.สาขาสามพราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.23/2565 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบผลิตขนาด 1,000 เป็น 1,600 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB - MCP - 1 พร้อมอุปกรณ์) รหัสสินทรัพย์ถาวร 2101861 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเขียว - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาส3 เดือนเมย.65-มิย.65(กปภ.ภูเขียว) 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาคลองใหญ่ 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร 55120-17/พิเศษ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/69/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงชนบทหมายเลข ชย.4014 ระหว่าง กม. 1+138 ถึง กม. 1+258 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 25072565 จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศักดิ์ เบ้าภาระ พร้อมพวก จำนวน 40 ราย ป.11040599165- 11040599763 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำชั่วคราว น.ส.ญาณิศา ธีรนุชพงศ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 125663 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณบ้านบางฉ่า ซอย 3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.โกรกพระ) 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำแบบแช่น้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. ส่งสูง 40 ม. พร้อมตู้ควบคุม รหัสสินทรัพย์ถาวร 2058034) จำนวน 1 เครื่อง 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.7/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาพนัสนิคม 25 ก.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - จ้างผลิตน้ำประปา อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับเดือน ส.ค.65 - ธ.ค.65 25 ก.ค. 2565