จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 19/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบาแตตูแง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 26 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.003/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด บริเวณซอยบัวทิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 34/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.งิ้ว บริเวณจากบ้านนางเฉลียว ถึง บ้านนางนัชชา หมู่ 6 บ้านไร่-เพลิงหลง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชนบท 16/2562 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านดอนยูง ม.8 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 57/2562 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำเขางู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อบริเวณ ข้างโรงเรียนวัดห้วยสะพานเชื่อมรหัสสายทาง 324 สายกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานติดตั้งระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 7/2562 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เครื่องจักรกลในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาชุมชนวัดศรีนาวา ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งขวา) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 17/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านบาโงสโต ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปา หมู่ ๗ บ้านคลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งซ้าย) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 23 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.77/2562 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิตอล 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/062/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/063/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าทางเข้าโรงอวน ต.เมืองเก่า ถึงหน้า กรป. ถนน304(ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097399075 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2"ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ซอยโกเต็ง ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงคาน 2/2562 งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 สายภูทอก หมู่ที่2 บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 19 ก.ย. 2562