จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9924
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด บริเวณโครงการศรีเทพวิลเลจบางปะกง (เฟส 1 ระยะ 6 และ เฟส 2) หมู่ที่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 02/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ.3751/65 ซ่อมท่อแตกรั่ว JOB SKL 1152 ซอยโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน ถนนแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๓๖/๒๕๖๕ งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS (ไตรมาส ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างงานปรับปรุงปล่องระบายความร้อน ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 1 สถานีผลิตน้ำป่าตัน, แรงสูงสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 1 ส.ค. 2565
กองจัดหา - เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 2 เครื่อง 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านโปร่งดินแดง สายที่ 2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 28 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บริษัท เดอะ เอ็กซ์ตร้า จำกัด มาตรชั่วคราว หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 28 ก.ค. 2565
กองจัดหา - ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 ) 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-027/2565 งานวางท่อขยายเขตให้ บจ.ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการดีญ่า วาเล่ย์ ศรีราชา 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง 1/2565 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงชนบท นม.1018 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านหัวถนน ช่วง กม.ที่ 8+099(ซ้ายทาง) ถึงช่วง กม. ที่ 9+229(ซ้ายทาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 16/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.โชคชัยธานี พร็อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านโชคศิริ หมู่ ๑ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2565 วัดแหลมทอง ม.3 บ้านบางหมาก ต.คลองฉลาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 27072565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นางภาวินี แดงกระจ่าง พร้อมพวก จำนวน 50 ราย ป.11040599781-11040600549 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จากซอยโรงปุ๋ย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางวิลาสินีย์ พิมจุฬา จุดที่ 3 จากบริเวณบ้านนางอนงค์ งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางยุพา เกียงหนุน ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรุจิรา ไชยะ โฉนดเลขที่ 10437 หมู่ 2 ซอย 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางประภา อินต๊ะ บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสันต์ติ ปันทวงค์ โฉนดเลขที่ 43695 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา สมปรารถนา โฉนดเลขที่ 52912 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวยรับทรัพย์ จำกัด โฉนดเลขที่ 29802 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เดอะเคภัทร ดีเวลลอปเม้นท์ มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 34830 ถ.บ้านหนองบ่อ ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 57/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.65 ถึงเดือน มิ.ย.65) 27 ก.ค. 2565