จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 516
4 คัดเลือก 62
5 เฉพาะเจาะจง 1409
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 1
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 13
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-19/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยเทศบาล 2 - ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/26/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหญ้าแพรก ม.11 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนริมโขงบ้านกองนาง - บ้านปากมาง ฝั่งซ้ายมือ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 17/2562 งานติดตั้งวางท่อจำหน่ายน้ำให้ นางชะองค์ ใจดี 14 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 6/2561 งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำดิบจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย บริเวณบ้านงิ้ว ม.3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 14 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาห้วยยอด 3/2562 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทศรีตรังการเคหะจำกัด กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค - 3307 ชลบุรี 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กม - 6081 ชลบุรี 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฒร-9301 กทม. 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อถังเก็บน้ำขนาด 700 ลิตร 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/22/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสนม ม.4 และบ้านหนองขาม ม.9 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 13/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้ากองผสม-บ้านท่าอ้อ เทศบาลตำบลเกาะสำโรง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/11/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านสงเปลือย หมู่ 1 ,บ้านดงสามสิบ หมู่ 12 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนหลัง หมู่บ้านเคหะเอื้อฯบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/25/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสำลี หมู่ 8 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน (น.คำใหญ่) 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 23/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 6117385140 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนสายซอยหัวเตยและซอยเลียบ คลองตีนเป็ด ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/27/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสองห้อง ม.7 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61127126608 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" ให้กับนายสมตั้งจิต ชูมีบุญ ที่อยู่ 203/7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพะเยา พิเศษ จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา ที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 81/62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายวิชัย ลิ้มเลิศมลคล บริเวณ ชุมชนหลังปั๊มเชลล์เก่า หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเม้าส์ กบง.1 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อแก๊ส Helium 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน หน้าห้องผอ.กปภ.ข.1 12 ธ.ค. 2561