จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1943
4 คัดเลือก 432
5 เฉพาะเจาะจง 5572
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 39
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาท่าวังผา 1/2564 จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 7 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาตราด - ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาตรและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาไชยา - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 28/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครพนม 5522027/17- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับหมู่บ้านนาคาร่มเย็น หมู่3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท วนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ วนา เรียลเอสเตท บ้านเดื่อ (ส่วนที่ 2) หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 งานปรับปรุงห้องทดสอบมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 35/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประปาอาคารและงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.003/2564 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้การเคหะแห่งชาติ วางท่อขยายเขตประปาโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดระยอง (บ้านฉาง) ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาท่ามะกา 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) 6 ม.ค. 2564
กองจัดหา กจห.96/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.ต่อชม. ส่งน้ำได้สูง 30 ม. จำนวน 1 เครื่อง 5 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ ไตรมาส 1/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม ไตรมาสที่ 1-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือน ธันวาคม 2563 5 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/10/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.3/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-6/2564 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ไปยังถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม (น.คลองพน) ตำบลคลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/36/2563 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/8/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเดื่อ หมู่ 5 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 5 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 8/2564 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่บ้าน วปอ.11 พิเศษ ซอย 5,7 ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อชุดทดสอบวัดค่าความเป็นกรด - ด่างและปริมาณคลอรีนคงเหลือแบบจานเทียบสี ชนิด 3 จาน (pH AND RESIDUAL CHLORINE TEST KIT) จำนวน 2 เครื่อง 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานในสนาม (สำหรับ กปภ.สาขา) จำนวน 5 เครื่อง 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่า 2 กก./ชม. จำนวน 12 เครื่อง 4 ม.ค. 2564