จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสงขลา 5559/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท วงทองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด นส.3ก.6480 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ม.6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 56/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/58/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บริเวณฟากใต้ของถนนทัศนปทุม (ด้านหลังโครงการบ้านเอื้ออาธร) ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒ (นครพนม- ธาตุพนม) ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - โครงการงานก่อสร้างฝายชั่วคราวบริเวณคลองบางใหญ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเมืองพล - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง บ้านเสรีชล ม.10 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หน่วยบริการหนองสองห้อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเมืองพล - งานปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำชุมชนหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 และ 2 ชุมชนรัตนวารี หมู่ 17 ชุมชนไทยสามัคคี หมู่ 3 ชุมชนเทศบาลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 38/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.9 บ้านตะคร้อ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 39/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.4 บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 58/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - วางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว บริษัท วายซีบีอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-064/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณสามแยกวัดหนองเค็ด ถึงสี่แยกโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ถนน 319(ซ้ายทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง 12/2562 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 และ ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาหมู่ ๕ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร 62097542816 โครงการวางท่อเพื่อให้บริการน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อชั่วคราวประสานเข้ากับท่อส่งน้ำจากสตึกไปยัง กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย (แม่ข่าย) 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างแท่นเครื่องพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ชุมชนบ้านม่อนหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 26 ก.ย. 2562