จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2360
4 คัดเลือก 496
5 เฉพาะเจาะจง 6147
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 8
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 52
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2564 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ รวมจำนวน ๖๔๐,๑๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 - งานซื้ออุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC กปภ.สาขาพัทลุง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเบตง กปภ.สาขาเบตง 1/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/69/2564 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง กปภ.สาขาคลองหลวง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ก้นอ่าว ๑/๑ (บ้านตาจีบ) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ศาลาสังกะสี ๕ (ฝั่งขวา) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 10/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ บรรจบมาตร ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มี.ค. 2564
กองจัดหา - จ้างจัดทำป้ายรับรอง Water is life (ป้ายที่ ๑) และใบประกาศเกียรติคุณ Water is life 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพะเยา - จ้างเหมางานขุดลอกลำน้ำงาว รางรับน้ำดิบหน่วยบริการดอนไชย 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 37/2564 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ 25 มี.ค. 2564
กองจัดหา - จ้างตรวจติดตาม รอบที่ 2 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง ISO 9001:2015 ของกปภ. สาขา 10 แห่ง 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/74/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/75/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2564 ประกวดราคาซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-22/2564 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/59/2564 ปรับปรุงทางลาดคนพิการและก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมถนนภายใน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/67/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/74/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/70/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่11 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/72/2564 งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า น้ำไหลอ่อนเร่งด่วน) ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/73/2564 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอนแยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม ตอน 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/71/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด ๑/๒ นิ้ว ให้กับนายสมชาย ขจรภัย (โครงการกรพินธ์ ท่าล้อน) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยวัดต้นจันทร์ ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตประปา ซอยราวอินทรีย์ ม.10 บ้านศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 24 มี.ค. 2564