จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 4
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3662
4 คัดเลือก 927
5 เฉพาะเจาะจง 9926
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 15
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 70
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนัสนิคม 03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมประตูน้ำในระบบผลิต สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอนแบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 2 สระ (ครั้งที่ 2) 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเกาะสมุย 9/2565 ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/70/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ระหว่าง กม.222+005 ถึง กม.222+125 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/72/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 02082565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศุภกฤษ์ รอดร่วมบุญ พร้อมพวก จำนวน 53 ราย ป.11040600558-11040601281 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 02082565 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายกำพล แย้มบาน หมู่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ. ศรีสุวรรณสุภาพร พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 3) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สขบณ.12/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โครงการ See View Villa (ซี วิว วิลล่า) หมู่ 15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - จ้างซ่อมถังน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 50-0465 กทม. 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี - จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำปีกผีเสื้อ บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่ามะเขือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 02082565 จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมตู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาชุดเกียร์ประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม. (backwash) จำนวน 10 ตัว โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-34/2565 งานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ จากวัดคลองท่อม (คลองท่อม) ถึงสถานีผลิตน้ำคลองท่อมเร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว (โครงการชลประทาน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) กม.2+535 ถึง กม.3+240 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมท่อบริเวณบ่อ BLOW OFF คลองพุนพิน ม.2 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ โครงการสุขอาศัย ถ.ดอนนนทรี ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 ระยะ 3 หมู่ที่ 7 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1 ส.ค. 2565