จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2149
4 คัดเลือก 448
5 เฉพาะเจาะจง 5806
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 40
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพลายวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. งานซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานคลองหลวง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/40/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 214 บริเวณปั๊มแก๊ส บ้านหลุบทางไปร้อยเอ็ด ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/38/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี - สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/54/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางเข้าวัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 70/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สถานีผลิตน้ำช้างแรก ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/11/2564 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำควนพลา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา (ครั้งที่ 2) 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 74/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฉัตรทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 55310-30/- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท นิดา พาร์ค จำกัด บริเวณ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บริเวณ ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายทนุทวีชัย ปริยัติสุนทร บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 7658 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/7.2564 จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาอู่ทอง 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาน้ำพอง สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ และสถานีผลิตน้ำ Mobile plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๔ ถนนสายแยก ทล.๒ - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN.๖ จากหนองทุ่มถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการพรรณานิคม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ 4 บ้านทะเล ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ 5 บ้านหินตั้ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนทัน ๒ ซอยอารมณ์สุข ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาวัฒนานคร - จ้างเหมางานซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในระบบ DMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/2564 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกปภ.ข.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุรรณภูมิ 10 ก.พ. 2564