จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1790
4 คัดเลือก 415
5 เฉพาะเจาะจง 5215
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 36
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 4/2564 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายเสกสรรค์ แตงแก้ว ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชีล เคมีคอล หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-071/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564 19 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-004/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - จ้างเหมาดูแลความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน,สถานีผลิตน้ำ,สถานีสูบน้ำแม่ริม 1 และ 2 สถานีเสริมแรงดัน 4 สถานี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 19 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564 16 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลำปาง 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 16 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเกาะศรีจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 16 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนซอยราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 16 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.79/2563 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค 16 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.86/2563 โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-002/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 16 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.2 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ หจก.นราธิวาสโรงโม่หิน เลขที่ 58/10 ถนนบ้านค่าย หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 15 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/26.2563 จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานดูแลระบบผลิต สถานีผลิตน้ำพนมทวน กปภ.สาขาอู่ทอง 15 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาตรัง 1/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอัจฉราเฉลิม ไฟร์เฟรา ฟอน เก็มมิงเก็น หมู่ 5 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.ที่ 19+675 ถึง กม.ที่ 20+570 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพิ่มวิทยาถึงคลอง กำนันเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด ต.ธรรมศาลา อ.เมือง , นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 14 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2564 หจก.เมืองนางอิควิพเม้นท์ หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 1) หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอวสามพราน จังหวัดนครปฐม 14 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/070/2563 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(พ) สำหรับปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยคุ้มชายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสะเดา - งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.มัทนา ธีรนาทอัครวงศ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ 51355 บริเวณถนนอิสลามบำรุง 2 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหว่ัดสงขลา 12 ต.ค. 2563