จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา 7
2 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948
4 คัดเลือก 155
5 เฉพาะเจาะจง 3038
6 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2
7 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 2
8 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
9 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0
10 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีคัดเลือก 0
11 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
12 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 0
13 วิธีทอดตลาด 26
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขานครนายก 4/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖ ต.ปากพลี ไปยัง หมู่ ๖ บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง 18/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยซียง ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/87/2562 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร จำนวน 8 คน ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) (ตั้งแต่เดือน พ.ย.62 ถึง ก.ย.63) 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาฝาง 62107139253 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/93/2562 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะอิน - อ. นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250.000 - กม.81+000.000 อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาท่าเรือ 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097595772 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ น.ส.ศรินทิพย์ พิเชฐโชติ สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ซอยโรงโอ่ง-บางหมาก ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097597600 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจ.ดรัณท์ เอสเดท หมู่บ้านปาร์ค เรสสิเดนซ์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097731884 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนธราธิบดี (อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097733094 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนอุดมสุข บริเวณหลัง ส.พาณิชย์ ถึงบ้านเลขที่ 33 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.78/2562 โครงการนำข้อมูล Master meter เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ. (ครั้งที่ ๒) 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ก.ค.62- ก.ย.62 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประส่วนภูมิภาคสาขากระนวน โดยวิธีคัดเลือก 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-57/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 36/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.ตูม บริเวณซอยบ้านนายเหรียญ - บ้านนายอนันต์ หมู่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/77/2562 งานวางท่อพร้อมระบบสูบจ่ายจากสถานีจ่ายน้ำท่าพระไปสถานีบ้านเป็ด และสถานีจ่ายน้ำบ้านโกทา เพื่อเสริมศักยภาพระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/95/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาล เมืองผักไห่ บริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานว่าท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพะเยา 5/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย ลำน้ำพาน-บ.หลุบ ช่วง กม.0+000 – กม.7+867 บ.สุขสวัสดิ์ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อพร้อมระบบสูบจ่ายจากสถานีจ่ายน้ำท่าพระไปสถานีบ้านเป็ด และสถานีจ่ายน้ำบ้านโกทา เพื่อเสริมศักยภาพระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 4 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 41/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาลำปลายมาศ พิเศษ/2562 งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 บ่อ (บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงานและโรงสูบน้ำดิบบ้านไผ่) กปภ.สาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก 3 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ 3 ต.ค. 2562